WebSiteTemplate.org
Velkommen > Operation > Operationsteknik > Osteotomi (knogleoverskæringen)
 
 
 

Osteotomi (knogleoverskæringen)

Et af nøglepunkterne i Ilizarovs operationsteknik er den måde, han udførte osteotomien (knogleoverskæringen) på.

Hans overordnede mål ved operationerne var altid at skåne bløddelene mest muligt.

Ved at lave en lille åbning i huden kunne han få et osteotom (knoglemejsel) ned til knoglen, og ved at løsne knoglehinden kunne han skåne den og kun ramme knoglen. Som vist på skitsen nedenfor mejsles i to retninger, således at centralarterien (blodåren i knoglens marv) skånes.

Når der var løsnet i de to retninger i knoglen, kunne han derefter skånsomt knække knoglen.

Ilizarov kaldte det for en kortikotomi.

Der er også andre teknikker til overskæring af knoglen, men Ilizarovs teknik må betegnes som den mest skånsomme over for bløddelene, hvilket er vigtigt for opnåelse det bedste regenerat (nydannet knogle) i forlængelsesspalten.

Vi anvender så vidt muligt Ilizarovs kortikotomiteknik