WebSiteTemplate.org
Velkommen > Operation > Forlængelsesteknik
 
 
 

Forlængelsesteknik

Selve forlængelsesprocessen starter som oftest en uge efter operationen (latensperiode), hvor forlængelsesudstyret blev monteret.

Man forlænger oftest med 1 mm om dagen (1/4 mm fire gange dagligt). Det kan variere alt efter patientens alder og knoglens og bløddelenes beskaffenhed.

Patienten lærer oftest hurtigt selv at fortage forlængelsen med de planlagte intervaller.

Afhængigt af hvilket knogleforlængelsesapparatur der anvendes, er der forskellige måder at forlænge på:

Ilizarov-rammen

Her vil der oftest være fire gevindstænger med dertil hørende møtrikker, der skal skrues på.

Hver gevindstang sidder fastspændt på Ilizarov-ringene med møtrikker på hver side af hver ring. For at kunne skrue på en møtrik skal møtrikken på den anden side af ringen løsnes først.

SkrueteknikGevindstængerne har en sådan konstruktion af gevindet, at en omgang (360 grader) svarer til 1 mm.

Det vil sige, at møtrikken, hver gang der forlænges (oftest 4 gange dagligt), skal drejes/skrues 1/4 omgang (90 grader).

Herefter spændes møtrikken til på den anden side af ringen. Til at skrue med bruges 10 mm fastnøgle.

Når den ønskede forlængelse er opnået, skal det nye knogle hele, det kaldes konsolideringsfasen. Konsolideringsfasens længde er afhængig af flere ting: længden af forlængelsen, patientens alder, patientens og vævets evne til knogleheling.
Som hovedregel siger vi, at det tager en måned per forlænget cm knogle til heling. For børn går det hurtigere, for gamle langsommere, og for rygere kan det trække i langdrag.

Hvis vi tager et eksempel med en 25-årig rask ikke-ryger, der har fået foretaget 5 cm forlængelse, vil det cirka tage:

  • 7 dage fra operation til forlængelsesstart
  • 50 dage til forlængelsen
  • 140 dage (5 måneder) til konsolidering

i alt 197 dage - cirka 7 måneder!

Selve helingen af det nye knogle vurderer vi i starten med røntgenbilleder. Når vi skønner, at knoglen er helet, løsner vi apparaturet, mens patienten er bedøvet og tester styrken med hænderne. Hvis knoglen skønnes helet, tages apparaturet af. Hvis ikke, spændes det fast igen, og vi afventer en tid indtil næste undersøgelse.

Taylors ramme

Taylor (spatial frame) anvendes, når der skal udføres mere end regulær forlængelse. Fx hvis der skal rettes på vinkel-  og/eller rotationsfejlstillinger i knoglen.

Patienten får udleveret et skema, hvor der dag for dag er noteret, hvor meget der skal skrues på de enkelte "struts" (seks stk. i alt), som er markeret med forskellige farver.

Taylors ramme på begge ben    Taylors ramme    Rod

På hver "strut" (ovenover til højre) er der en skala, så patienten hele tiden kan se, hvor langt der er skruet, og hvor langt der skal skrues efter skemaet.

Når forlængelsen er foretaget, kan man udskifte "strutsene" med almindelige gevindstænger.

Selve konsolideringsfasen er ligesom, når der forlænges med Ilizarov-rammen, som beskrevet ovenfor.

Orthofix unilateral fiksator

På Orthofix-fiksatoren skal patienten kun skrue på en skrue for at forlænge.

Knogletransport med Orthofix

Skruen, der er med til at skrue de to "slæder" på skinnen fra hinanden og dermed udføre forlængelsen, er af typen umbracho, og der bruges en umbracho nøgle. 

Fitbone®

Fitbone® er et motoriseret forlængelsessøm. Sømmets motor aktiveres via en antenne under huden, hvorigennem der induceres en strøm til motoren fra en sender.

Der forlænges 3 gange dagligt med 1/3 mm pr. gang.

 

Sømmet findes i flere forskellige udgaver. De varierer i diameter (vælges efter knoglens dimsion) og i forlængelseskapacitet.
Konsolideringsfasen er som for ISKD-sømmet nævnt ovenfor.Først når det nye knogle skønnes stærkt nok, kan patienten belaste fuldt på benet. Konsolideringsfasen er kortere end den nævnt ovenfor for Ilizarov-rammen. Det skyldes, at sømmet bidrager til stabilitet sammen med knoglen og bliver siddende i knoglen noget tid efter den er helet.
Indtil knoglen er hærdet må patienten kun støtte med 20 kg på det aktuelle ben.
For mere detaljeret beskrivelse kan du besøge www.fitbone.dk