WebSiteTemplate.org
Velkommen > Operation > Apparaturtyper > Taylors ramme
 
 
 

Taylors ramme

Taylors Spatial Frame (Taylors ramme) er specielt udviklet til opretning af knogleskævheder, men kan også klare regulær knogleforlængelse og fiksering af knoglebrud.

 

Strut til Taylors rammePrincippet i rammen er to ringe forbundet med seks "struts", der hver har et nummer fra 1 til 6.

Strutsene kan have forskellig længde afhængig af afstanden mellem ringene.

På strutsene er der en skala, og ved at dreje på en del af strutsen kan man enten forlænge eller forkorte den og aflæse det på skalaen.

Strutsene er monteret med en monteringsbolt i hver ende til hver ring. Monteringsbolten skal kunne rotere i rammen, når den er korrekt monteret (se evt. video - 1 Mb).

 

Når man drejer på strutsene, ændrer afstanden sig mellem de to ringe, afhængig af hvordan man skruer, kan man få ringene til at rotere, ændre vinkel og afstand mellem sig.

Før opretning med Taylors ramme                 Efter opretning med Taylors ramme

Hvordan man skal skrue, udregnes på en computer, der planlægger hele forløbet ud fra de parametre, kirurgen giver. Den endelig plan for, hvordan der skal skrues, kommer som et skema, patienten skal følge dag for dag. Nedenfor er der et eksempel på et sådant skema.

Skema over hvordan man skal skrue

Nederst på skemaet ville der stå, hvilke struts der skulle udskiftes under forløbet (Strut change-outs), hvis der var nogle, der ville nå længere ud, end hvad de er skaleret til. Det er let at skifte en strut, det er noget, vi planlægger at gøre under et af de ambulante besøg. 

Længst til højre står der view for hver dag. Det er kun brugbart, når vi har skemaet på computerskærmen. Her kan vi visualisere rammen og knogledeformationen under processen - vi bruger det som en slags kontrol, for at forløbet kører, som det skal. Som det fremgår nedenfor, ses hvad de enkelte struts står på, og der er samtidig en grafisk fremstilling af knogleskævheden.

Skema over struts og knogleskævhed, inden korrektion

Efter endt korrektion kan vi nedenfor se den sidste dag fremstillet og strutsenes sluttal.

Skema over struts og knogleskævhed, efter korrektion