WebSiteTemplate.org
Velkommen > Operation > Apparaturtyper > Ilizarovs apparatur
 
 
 

Ilizarovs apparatur

Ilizarovs apparatur består i det væsentligste af stålringe, wirer og gevindstænger. Det er et apparatur, der er uendeligt fleksibelt, og der er nærmest ingen grænser for, hvordan det kan udformes/opbygges.

Ringene findes i rustfrit stål og i kulfiber. De findes i både hele og halve ringe og også som 5/8 ring samt andre specielle udformninger. Oftest skaber vi en ring ved at samle to halvringe med bolt og møtrik. Vi anvender kulfiber, hvis vi efterfølgende gerne vil kunne tage røntgen af det område, ringen dækker (fx hvis det et brud nær et led).

Hel Ilizarovring             Halv Ilizarovring

Vi tilstræber at bygge en ramme, der er mindst mulig i diameter for at opnå størst mulig stabilitet. Mindstemålet er, indtil at der lige kan passere en finger mellem benet og rammen det snævreste sted.

Til at fiksere knoglen til ringene anvender vi enten almindelige wirer, olivenwirer eller halvpinde. Wirene er det bedste til at fiksere knoglen i de metafysære områder (se kapitel om knogleanatomi), hvor halvpindene egner sig i de diafysære områder. Nedenfor ses en olivenwire. Knoppen (oliven) på wiren placeres op mod knoglen, og når der indsættes en olivenwire fra den anden side, står knoglen låst mellem de to "oliven" og kan ikke forskubbe sig over wirerne.

Olivenwire

Vi opspænder wirerne med op til 130 kg træk (som en streng på et strenginstrument), hvorved deres bæreevne og stabilitet bliver meget forøget (det vil sige, de ikke bøjer så let under belastning af patientens vægt eller de kræfter, vi overfører til knoglen under fx en forlængelse). Wirerne fastgøres til ringene med specielle bolte med en slids til wiren.

Bolt til at fiksere wiren med

Halvpindene findes i forskellige diametre og med forskellig længde på gevindstykket. Der findes to hovedtyper: nogle der kun er i stål, og nogle der er dækket af hydroxyapatit. De sidste gror ofte fast til knoglen, hvorved der opnås en god stabilitet.

Ilizarov halvpind

Gevindstængerne holder afstanden mellem de enkelte ringe, og det er de møtrikker, der sidder på hver side af ringene, vi bruger til at skrue på for enten at bringe ringene tættere eller fjernere fra hinanden.

Ilizarov gevindstang

Under forlængelsesprocessen skrues ringene fra hinanden. 

Endeligt findes der et meget stort antal af forskellige typer tilbehør til Ilizarovs apparatur, som øger apparaturets fleksibilitet og anvendelighed.