WebSiteTemplate.org
Velkommen > Henvisning og kørsel > Kørselsgodtgørelse
 
 
 

Kørselsgodtgørelse

 

For patienter med bopæl i Nordjyllands Amt

Når du er patient på sygehuset, skal du som hovedregel selv både arrangere og betale din transport til og fra sygehuset. 

Der er dog mulighed for, at sygehuset kan arrangere din transport eller udbetale dig transportgodtgørelse. Det kan ske

·          hvis du skal transporteres liggende

·          hvis du er pensionist

·          hvis du har mere end 50 km til sygehuset (Vejdirektoratets afstandsberegning)

·          i særlige situationer, hvis du på grund af dit helbred ikke kan benytte et offentligt transportmiddel

Transporten skal ske med det billigste forsvarlige transportmiddel.

 

Hvis du har brug for transport (eller er i tvivl om transportreglerne), kan du kontakte kørselskontoret senest sidste hverdag inden din undersøgelse eller behandling:

Kørselskontoret på Aalborg Sygehus: telefon 99 32 21 80 eller 99 32 21 82.

Telefon-åbningstider er mandag til onsdag kl. 08.00-15.30 samt torsdag og fredag kl. 08.00–15.00.

For patienter med bopæl udenfor Nordjyllands Amt

Hvis du har henvendt dig direkte til os eller er henvist fra din egen læge, er du ikke berettiget til kørselsgodtgørelse.

Hvis du er henvist fra en specialistafdeling på et sygehus uden for Nordjyllands Amt, er du berettiget til kørselsgodtgørelse. Du skal da henvende dig til kørselskontoret på dette sygehus.