WebSiteTemplate.org
Velkommen > Efter operationen > Smerter
 
 
 

Smerter

Behovet for smertestillende medicin er meget varierende fra patient til patient. Der er aldrig to patientforløb der er helt ens, men overordnet kan det siges, at behovet for smertestillende medicin er størst efter operationen og i forlængelsesperioden. Herefter falder behovet til intet eller et minimum.

Hvis der i forløbet pludselig sker en forøgelse i smerterne, kan det være tegn på, at noget er galt. Som oftest ser vi dette i forbindelse med begyndende infektion i pindhullerne, men det kan også ske i forbindelse med en wire, der springer, eller man har siddet med benet nedad for længe. Der kan være mange årsager, også nogle der ikke lige umiddelbart har noget med forlængelsen eller apparaturet at gøre.

I alle tilfælde skal der tages kontakt til vores afdeling eller specialistsygeplejerske med henblik på en hurtig vurdering.