WebSiteTemplate.org
Velkommen > Efter operationen > Orlov til forældre
 
 
 

Orlov til forældre

Muligheder for orlov til forældre

 

Hvis dit barn skal have påsat Ilizarov-apparatur eller lignende, og du i den forbindelse skal passe dit barn i hjemmet i en periode, er der to muligheder for orlov alt efter , hvad årsagen er, til dit barns operation:

 

  1. Dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn (barsellovens § 26)
  2. Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (servicelovens § 42)

 

Dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn:

    • Forældre med hospitalsindlagte børn under 18 år har ret til dagpenge fra kommunen, hvis de i forbindelse med barnets sygdom helt eller delvis opgiver lønarbejde eller personligt arbejde i selvstændig virksomhed.
    • Det er en betingelse, at den læge, som behandler barnet, skønner, at barnets sygdom medfører behov for ophold på hospital eller behandling/pleje i hjemmet i minimum 12 dage.

 

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste:

  • Forældre har ret til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, hvis de i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk funktionsevne eller en indgribende langvarig lidelse (over 1 år).
  • Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det.
  • Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt.
  • Det er kommunen, som yder hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

 

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller ønsker at søge dagpenge eller tabt arbejdsfortjeneste, er du velkommen til at kontakte socialrådgiveren tilknyttet Ortopædkirurgisk Klinik

Skrevet af:                   
Socialrådgiver              
 Helle Hedelund Hansen