WebSiteTemplate.org
Velkommen > Behandlingsmuligheder > Udstrækning af bløddele
 
 
 

Udstrækning af bløddele

Udstrækning af bløddele kan komme på tale, når patienter har fået indskrænket bevægelighed i et led. Det kan være et ankel- eller knæled, der har været udsat for et stort traume med knoglebrud og derfor har været immobiliseret gennem længere tid. Det kan også skyldes en anden tilgrundliggende sygdom, der gør, at patienten holder leddet i en bestemt stilling, og med tiden indskrænkes bevægeligheden. Årsagerne kan være mange.

Behandlingen går ud på at montere en ekstern fiksering (oftest Ilizarovs ramme) med hængsler parallelt med leddets bevægeretning.

Herefter starter patienten med at skrue på rammen efter et bestemt mønster, hvorved leddet langsomt tvinges tilbage i dets tidligere stilling. Når den eksterne fiksering tages af igen, er det vigtigt at bibeholde bevægelsen med fysioterapi. Det kræver selvfølgelig, at en evt. tilgrundliggende sygdom er behandlet først eller samtidigt, for at patienten ikke skal få tilbagefald.

Nedenfor er vist et behandlingsforløb for en patient med fastsiddende spidsfod.

Patient med fastsiddende spidsfod    Ilizarovs ramme er monteret

Ilizarovs ramme bliver monteret, og patienten skruer foden på plads.

Så er behandlingen afsluttet, og rammen kan fjernes Det færdige resultat. Patienten kan nu afvikle sin gang.

 

Ankelleddet er bragt i neutral stilling, og rammen er klar til afmontering. På sidste billede ses det færdige resultat. Patienten kan nu afvikle sin gang og få hælen i jorden.