WebSiteTemplate.org
Velkommen > Behandlingsmuligheder > Benforlængelse
 
 
 

Benforlængelse

Vi opererer patienter med en forskel i benlængden på over ca. 3 cm. Det kan variere lidt alt efter patientens alder og gener.

Til forlængelsen kan vi anvende flere forskellige metoder og apparaturer.

Som hovedregel vil vi helst anvende forlængelsessøm på lårbenet (se www.fitbone.dk), fordi det giver patienten færre gener. Til underbenet kan vi anvende både forlængelsessøm, Ilizarovs ramme eller Taylor Spatial Frame afhængig af lidelsen.

Der kan være flere årsager til, at et ben er for kort:

Det kan skyldes en medfødt lidelse oftest på genetisk basis.
Det kan være noget, patienten har erhvervet sig senere i livet enten som skade på en vækstskive og i voksealderen kan  det være tilstødt som forkortelse i et brudområde.

Når man foretager knogleforlængelse på børn med en medfødt forskel i benlængden, kan det alt afhængigt af grundsygdommen blive nødvendigt at lave flere forlængelser op gennem barndommen idet det korte ben efter forlængelsen stadig ikke vil følge væksten af det raske ben, og det vil derfor være for kort igen efter nogle år.

Undermenu